Liber mortuorum

Księga zmarłych polskich pallotynów i pallotynek

Dziś, to jest 24 stycznia 2021, mija rocznica śmierci:
ks. Joseph Bannin (†1915)
ks. Władysław Siwek (†1963)
s. Otylia Gliszczyńska (†1978)
br. Franciszek Frymark (†1989)
ks. Stanisław Leśniak (†1992)

Wczoraj, to jest 23.01.2021, miała miejsce rocznica śmierci:
Brak wspomnienia zmarłych

W dniu jutrzejszym, to jest 25.01.2021, przypada rocznica śmierci:
s. Sławomira Pieńkowska (†1971)

PAULIŃSKI Franciszek Jacek (1901 – 1943), ksiądz, radca prowincji, redaktor naczelny „Przeglądu Katolickiego” i „Rodziny Polskiej”, przewodniczący Komisji Duchowieństwa przy Delegaturze Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Kraj, ps. PiórkoPAULIŃSKI Franciszek Jacek (1901 – 1943), ksiądz, radca prowincji, redaktor naczelny „Przeglądu Katolickiego” i „Rodziny Polskiej”, przewodniczący Komisji Duchowieństwa przy Delegaturze Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Kraj, ps. Piórko

Urodził się 24 III 1901 w Sulmierzycach, w archidiecezji poznańskiej, jako syn Jacentego i Antoniny z d. Huebsch. Nauki gimnazjalne ukończył 30 VIII 1920 w Collegium Marianum w Wadowicach. Wstąpił do nowicjatu 21 IX 1920 w Wadowicach, otrzymując strój pallotyński z rąk ks. Alojzego Majewskiego. Tam odbył studia filozoficzno-teologiczne (1921-26), a ostatni rok teologii na Uniwersytecie Warszawskim (1926-27). Na jego też ręce złożył na Kopcu 18 X 1922 pierwszą profesję, a wieczną w Krakowie – 3 lata później na ręce ks. Alfonsa Męcikowskiego. Na tydzień przed wyznaczonymi święceniami kapłańskimi (na 20 VI 1926) zachorował na zapalenie otrzewnej i znalazł się w szpitalu w Wadowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał 8 VIII 1926 w Tarnowie z rąk bpa Edwarda Komara, sufragana tarnowskiego. Od października tego roku kontynuował studia na UW, a w 1927 był pierwszym rektorem Ołtarzewa. Jego rządy trwały tylko 20 dni. Przybył tam z Warszawy 8 IV z braćmi: Ludwikiem Krajniewskim, Bolesławem Grzybowskim i Jakubem Głowackim. Po ukończeniu studiów w 1930 był nauczycielem w Collegium Marianum i pomagał w duszpasterstwie. W latach 1936-39 pełnił urząd rektora domu i drukarni w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 71. Był także radcą prowincjalnym. Od 1938 zastępczo sprawował funkcję naczelnego redaktora „Przeglądu Katolickiego” i „Rodziny Polskiej”.

Po całkowitym zniszczeniu domów przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 i 71 podczas bombardowania we IX 1939 przeniósł się do domu przejętego od kurii polowej przy kościele garnizonowym przy ul. Długiej, gdzie nadal pełnił funkcję rektora domu i kościoła. Przy domu skupiła się w X 1939 duża liczba współbraci i gości spoza stowarzyszenia. Nie mogąc sobie poradzić z utrzymaniem domu, ks. Pauliński porozsyłał braci po innych placówkach pallotyńskich, do domów sióstr zakonnych, by tam pracowali fizycznie na swoje utrzymanie, do Mińska Mazowieckiego, gdzie tamtejszy proboszcz przyjął kilku z nich, do znajomych czy wreszcie do domów rodzinnych.

Już 24 XII 1939 władze okupacyjne nakazały mu udostępnienie kościoła garnizonowego dla duszpasterstwa katolickich żołnierzy niemieckich, a 1 I 1940 Niemcy przejęli kościół całkowicie. Pallotyni zostali zmuszeni przenieść swoje duszpasterstwo do prywatnej kaplicy bpa Józefa Gawliny. Ks. Franciszek był spowiednikiem wielu żeńskich zgromadzeń zakonnych. Działał w konspiracji w ramach AK, wyjeżdżając często w okolice Warszawy. Udostępniał dom dla konspiracyjnych zebrań kapelanów wojskowych i mieszkania dla wielu gości. W pallotyńskim domu miał swoje zebrania Komitet Pomocy Żydom, w których brała udział Zofia Kossak-Szczucka. Ukrywał Polaków i Żydów zagrożonych aresztowaniem, prowadził akcję charytatywną, dostarczając im żywność, dokumenty i dewocjonalia. Czynnie i ofiarnie uczestniczył w ratowaniu dzieci żydowskich. Poprzez łączników organizował z kościoła garnizonowego, a potem z kaplicy przy ul. Miodowej donoszenie Komunii dla więźniów na Pawiaku i udzielał rozgrzeszenia w niebezpieczeństwie śmierci. Włączył się również do pracy konspiracyjnej jako jeden z liderów organizacji Frontu Odrodzenia Polski. Przewodniczył Komisji Duchowieństwa, działającej w pionie organizacyjnym Kierownictwa Walki Cywilnej Delegatury Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Kraj, która miała za zadanie wciągnąć duchownych do akcji niepodległościowej. Współpracował z nim ks. Walerian Pączek SAC, ukrywający się pod ps. Germen (kapelan AK Obwodu Żoliborz, a potem Śródmieście; od 1941 pełnił funkcję kapelana szpitala Czerwonego Krzyża w Warszawie; w okresie powstania warszawskiego kapelan i zastępca dziekana Grupy Północ, a po upadku Starówki przeszedł kanałami do Śródmieścia wraz z dowództwem grupy).

Duże zaangażowanie w ruch oporu sprawiło, że ksiądz Franciszek nie szanował swego zdrowia i nie wyjeżdżał na odpoczynek, tłumacząc to niemożliwością przekazania nikomu ważnych spraw. Od 1941 chorował na gruźlicę płuc i ona stała się przyczyną śmierci. Ks. prowincjał Jan Maćkowski w korespondencji z ks. Wojciechem Turowskim pisał o ostatnich miesiącach życia ks. Paulińskiego: „Pauli ma już dni policzone. Nie ma nadziei, bo choroba z płuc przerzuciła się na żołądek i kiszki. Jeżeli nie nastąpi jaka komplikacja, lekarze liczą mu jeszcze trzy miesiące życia. On sam ma jeszcze nadzieję. Leży w szpitalu Wolskim. [...] Wszystko robiłem co mogłem, żeby go ratować, ale bezskutecznie” (kartka z 19 I 1943). „Z Frankiem jest źle. Wywiozłem go obecnie do Płud. Tam ma więcej powietrza. Całe szczęście, bo był terrorystyczny nalot sowiecki. Nie wiem, co taki chory byłby zrobił. Za pamięć bardzo dziękuje, a szczególnie za Mszę św. On leży już pięć miesięcy. Ale długo nie pociągnie” (kartka z 18 V 1943). „Ostatnie dni cierpiał bardzo. Pomimo najlepszej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i kucharskiej spadał na siłach, aż pozostała tylko skóra i kości. O sprawach naszej rodziny do ostatniej chwili się informował. Tak pragnął wydźwignąć dom zburzony. Ale nie zdążył nawet placu pod ten przyszły dom kupić. Miejsce jego zajmie Weroch[owski]” (kartka z 27 V 1943).

Śmierć nastąpiła 23 V 1943 o godz. 23.15, w podwarszawskich Płudach, u Sióstr Rodziny Maryi, które się nim opiekowały. Zmarłego przewieziono na ul. Długą, a ceremonie pogrzebowe i msza zostały odprawione w kościele akademickim św. Anny. Uroczystościom przewodniczył ks. prałat dr Tadeusz Jachimowski w asyście ks. Józefa Szykowskiego, rektora z Pragi i ks. Jana Kosiedowskiego. Brał w nich udział też ks. Zygmunt Choromański, kanclerz Kurii Warszawskiej. Został pochowany na cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Odznaczał się duchem umartwienia i troską o dobro stowarzyszenia.

Stefan Korboński, szef Kierownictwa Walki Cywilnej, tak opisał ks. Paulińskiego: Miał „wygląd ascety i typowego gruźlika. Często zastawałem go w łóżku. Tylko praca konspiracyjna trzymała go przy życiu. Żył walką, mając koło siebie do pomocy kilku młodszych księży. Udało mu się zorganizować sieć konspiracyjną wśród duchowieństwa, przez którą przekazywał instrukcje KWC [Kierownictwa Walki Cywilnej]. Sieć ta miała poważne znaczenie, chociaż bowiem księża nie mogli nawoływać wprost z ambony do oporu przeciw okupantowi, to jednak alegorie i półsłówka, ten czy innym ton lub cytata ze Starego czy Nowego Testamentu, mogły odpowiednio nastawić parafian. A poza tym prywatne kontakty, w których zaufanym można powiedzieć to czy owo. Ogół księży, wpatrzony we wspaniałą już dziś historyczną postać kardynała Sapiehy, zachował się z punktu widzenia Walki Cywilnej bez zarzutu” (Krzysztof Jasiewicz, Relacja Marii Korytowskiej o ks. Franciszku Paulińskim, przewodniczącym Komisji Duchowieństwa przy Delegaturze Rządu RP na Kraj, „Zeszyty Historyczne” 166(2008) 99-100).

Ostatnio zmodyfikowano: 12 stycznia 2015 (uzupełniono 28 grudnia 2016)
Tekst biogramu: Tylus Stanisław, Leksykon polskich pallotynów (1915-2012), Ząbki 2013, 414-415


Indeks zmarłych według daty śmierci

Alfabetyczny indeks zmarłych

Indeks zmarłych z podziałem na lata śmierci

Miejsca spoczynku polskich pallotynów wraz ze zdjęciami


Ci, co odeszli ze Stowarzyszenia

Więzi Kardynała Franciszka Macharskiego z pallotynami


Rocznice pallotyńskich wydarzeń

Ks. Stanisław Jurkowski SAC, duszpasterz polonijny we Francji

Bereza Kartuska
Suchary

Indeksy i biogramy sporządził ks. Stanisław Tylus SAC
Kontakt: stansac@wp.pl
Stan z 31 padziernika 2020

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie tekstów i fotografii bez zgody autora strony jest zabronione.

Ostatnie zmiany
Nowe biogramy
-(od I 2020):br. Cuper Jan (†18 II 2020), ks. Domagała Stefan (†24 X 2020), ks. Dragiel Mirosław (†30 X 2020), ks. Kantor Wiesław (†5 V 2020), ks. Kobielus Stanisław (†3 I 2020), ks. Korycki Jan (†31 VII 2020), ks. Latoń Jan (†7 V 2020), ks. Liszewski Józef (†18 III 2020), ks. Szewczul Jerzy (†6 X 2020), ks. Żemlok Józef (†16 III 2020).

-(2019):ks. Biernacki Andrzej (†23 XII 2018), ks. Czulak Kazimierz (†29 IX 2019), s. Gumul Martyna (†9 IX 2019), bp Orszulik Alojzy (†21 II 2019), s. Rataj Majola (†6 XI 2018), s. Sitarz Władysława (†27 IV 2019), s. Stachnik Estera (†20 IX 2019), s. Szaniawska Helena (†22 VII 2019), ks. Świerkosz Józef (†20 XII 2018), bp Thennatt Thomas (†14 XII 2018), s. Waszczeniuk Jadwiga (†17 XI 2018), ks. Wezdeckij Witalij (†24 VIII 2019), br. Wojciechowski Tadeusz (†12 XII 2019).

-(2018): br. Bandoszek Jan (†28 VII 2018), s. Joniec Speransa (†11 II 2018), ks. Kusznir Bogdan (†26 VIII 2018), ks. Maj Jerzy (†24 VI 2018), s. Matula Teresa (†1 VI 2018), ks. Płonka Tadeusz (†24 VIII 2018), bp Walter Konrad (†20 IX 2018).

Liber mortuorum w 2020 r. Przeszłość i przyszłość

1. Krótka historia strony Liber mortuorum
a) Pierwsze biogramy zmarłych pallotynów ukazały się na stronie internetowej WSD Ołtarzew w styczniu 2007 r. Autorem ich był ks. Janusz Dyl SAC, który tworzył je pod niezrealizowaną przez niego „Księgę zmarłych pallotynów”. W maju 2009 r., wraz z przebudową strony internetowej, zostały one zastąpione życiorysami, które również pochodziły z książki ks. Dyla pt. Pallotyni w Polsce w latach 1907-1947, Lublin 2001, s. 397-475. Te krótkie biogramy zostały doprowadzone do lat 1998-99 (nie były też kompletne i nie uwzględniały członków Regii Miłosierdzia Bożego). Od tego czasu ks. Stanisław Tylus SAC sporządził Indeks zmarłych według daty śmierci i dołączył wszystkie brakujące życiorysy zarówno z obu polskich prowincji, jak i Regii Miłosierdzia Bożego. Na stronie Seminarium ołtarzewskiego biogramy te istniały do 2013 r.
b) Nowe, obecnie istniejące biogramy zmarłych pallotynów, zostały napisane przez ks. Stanisława Tylusa SAC. W 2011 r. zostały one umieszczone na stronie http://www.pallotyni.pl, pod nazwą LIBER MORTUORUM. Początkowo były to tylko biogramy polskich pallotynów i przełożonych generalnych Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego oraz życiorysy pallotynek. Poszerzona i poprawiona ich wersja (ale bez pallotynek i przełożonych generalnych pallotynów) została opublikowana drukiem (Tylus Stanisław, Leksykon polskich pallotynów 1915-2012, Ząbki 2013, ss. 694).
c) W latach 2013-15 strona Liber mortuorum (http://pallotyni.eu/Liber.mortuorum/zmarli_index.php) została poszerzona o życiorysy pallotynów i pallotynek pochodzenia polskiego oraz ekspallotynów, którzy zmarli jako księża diecezjalni lub w innym instytucie życia zakonnego. Od listopada 2014 r. dołączone zostały też biogramy pallotynek pracujących w Polsce lub pochodzących z terenów polskich, jak również ich przełożone generalne. W 2015 r. rozszerzono zakres przedmiotowy strony o nowe kategorie: Słudzy Boży spoza Polski i Niemieccy pallotyni działający przed 1945 r. na obecnych ziemiach polskich. Niezależnie od tego uaktualniane były kategorie Polskich pallotynów i Pallotynek, którzy odeszli do wieczności w okresie lat 2013-15. W celu szybszego znalezienia poszukiwanego biogramu przemodelowano Indeks zmarłych według daty śmierci oraz sporządzono nowy Alfabetyczny indeks zmarłych oraz Indeks zmarłych z podziałem na lata śmierci.
d) W listopadzie 2017 r. strona została umieszczona w domenie https://LiberMortuorum.pl/ skąd jej zawartość jest dostępna w serwisach takich jak: http://www.pallotyni.pl, http://sac.org.pl
e) W 2015 r. strona Liber mortuorum aktualizowana była kilkanaście razy. Pojawiło się na niej 88 nowych biogramów, głównie pallotynek (65). Tego roku, praktycznie w 50% istniejących biogramów, zostały wprowadzone liczne uzupełnienia i poszerzenia, a także poprawiono zauważone błędy. Zmiany w poszczególnych biogramach sygnalizowane są informacjami naniesionymi pod konkretnym biogramem. Pod określeniem Zmienione lub Uzupełnione biogramy autor ma na myśli nie tylko istotną lub większą partię zmian, ale i pewne drobne informacje, które pojawiały się niezależnie od ich zaznaczenia. W 2016 r. dodano 28 nowych biogramów, zaś w 2017 r. pojawiło się 14 biogramów.

2. Stan aktualny biogramów
a) W latach 2018-20 strona Liber mortuorum poszerzyła się o 24 nowych biogramów. W grupie Polskich pallotynów i Pallotynek znalazły się następujące biogramy: s. Speransa Joniec (†11 II 2018), s. Teresa Matula (†1 VI 2018), ks. Jerzy Maj (†24 VI 2018), br. Jan Bandoszek (†28 VII 2018), ks. Tadeusz Płonka (†24 VIII 2018), ks. Bogdan Kusznir (†26 VIII 2018), s. Majola Rataj (†6 XI 2018) , s. Jadwiga Waszczeniuk (†17 XI 2018), ks. Józef Świerkosz (†20 XII 2018) , ks. Andrzej Biernacki (†23 XII 2018), s. Władysława Sitarz (†27 IV 2019) , s. Helena Szaniawska (†22 VII 2019), ks. Witalij Wezdeckij (†24 VIII 2019), s. Martyna Gumul (†9 IX 2019), s. Estera Stachnik (†20 IX 2019), ks. Kazimierz Czulak (†29 IX 2019), br. Tadeusz Wojciechowski (†12 XII 2019), ks. Stanisław Kobielus (†3 I 2020), br. Jan Cuper (†18 II 2020), ks. Józef Żemlok (†16 III 2020) i ks. Józef Liszewski (†18 III 2020). Grupę Przełożonych Generalnych i pallotyńskich biskupów reprezentują: bp Konrad Walter (†20 IX 2018), bp Thomas Thennatt (†14 XII 2018) i bp Alojzy Orszulik (†21 II 2019) .

Tabela. Stan aktualny biogramów na koniec grudnia 2014-2020 r.
Kategorie pallotyńskich biogramów

XII
2014

XII
2015

XII
2016

XII
2017

XII
2018

XII
2019

2020
Polscy pallotyni 368 377 387 395 401 404 +10
Pallotyni polskiego pochodzenia (*) 14 16 18 18 18 18  
Przełożeni generalni i biskupi 19 19 20 22 23 25  
Słudzy Boży spoza Polski -- 5 6 6 6 6  
Niemieccy pallotyni działający przed 1945 r. na obecnych ziemiach polskich (✺) -- 7 11 13 13 13  
Ekspallotyni (**) 23 23 25 25 25 25  
Pallotynki (przełożone generalne i siostry pracujące w Polsce lub pochodzące z terenów polskich zostały oznaczone znakiem ☼) 47 112 113 114 118 122  
Przyjaciele SAC i ci, co odeszli od Stowarzyszenia -- -- 7 8 8 8  
Razem 471 559 587 601 612 621 +10

b) W latach 2018-19 autor strony przeprowadził kwerendę materiałów zawartych w archiwum domu pallotyńskiego w Gdańsku (dom przy ul. Elżbietańskiej). Niezależnie od tego, trwała kwerenda materiałów w Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie. Szerokiemu badaniu poddawane były materiały, które autor strony pozyskał wcześniej w Archiwum Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie, w Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu i w Archiwum Sekretariatu Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu. Wiele nowych informacji autor otrzymał od osób prywatnych i instytucji. Istniejące biogramy są systematycznie wzbogacane o fotografie, zarówno portretowe, jak i grupowe (sytuacyjne). Zdjęcia pochodzą głównie ze zbiorów Archiwum Prowincji Chrystusa Króla, ale i wielu osób prywatnych, którym pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować

3. Zrealizowane plany z ubiegłych lat (zapowiadane i niezapowiadane)
a) Z dniem 12 stycznia 2015 r. zostały wymienione na stronie Liber mortuorum wszystkie dotychczasowe wersje życiorysów pallotynów polskich zmarłych do 2012 r. W ich miejsce wprowadzono biogramy zaczerpnięte z publikacji autora strony (Tylus Stanisław, Leksykon polskich pallotynów 1915-2012, Ząbki 2013). Inne kategorie pozostały bez zmian.
b) Zgodnie z zapowiedziami od sierpnia 2015 r. włączane są stopniowo do strony Liber mortuorum biogramy niemieckich pallotynów, działających przed 1945 r. na obecnych ziemiach polskich. Na chwilę obecną włączono biogramy 13 niemieckich pallotynów, umieszczając przy ich nazwisku symbol ✺.
c) Spośród nie sygnalizowanych wcześniej zmian na stronie Liber mortuorum pojawiła się od maja 2015 r. nowa grupa biogramów, to jest pallotyńskich sług Bożych spoza Polski. Obecnie w jej ramach można znaleźć 6 biogramów. Są to życiorysy: bł. Richarda Henkesa (†1945), bł. Elisabetty Sanny Porcu (†1857), Josefa Englinga (†1918), Josefa Kentenicha (†1968), Franza Reinischa (†1942) i bpa Heinricha Vietera (†1914).
d) Wśród nowych inicjatyw, nie sygnalizowanych wcześniej, należy wymienić dział Materiały źródłowe. Dział ma za zadanie poszerzać naszą wiedzę na temat życia i działalności zmarłego.
e) Dołączono również Miejsca spoczynku polskich pallotynów. Jest to alfabetyczny układ według miejsc pochówków, w których złożono zmarłych Współbraci. Obejmuje zarówno obszar Polski, jak i całego świata. Na końcu listy umieszczono też miejsca pochówków pallotynów z niemieckiej Prowincji Świętej Trójcy, spoczywających na ziemi polskiej, pallotynek i ekspallotynów. Pierwotna wersja została umieszczona 31 października 2015 r.
f) W styczniu 2016 r. umieszczono na stronie Liber mortuorum biogram ks. Antoniego Słomkowskiego †1982, kapłana archidiecezji gnieźnieńskiej, profesora i rektora KUL (i materiały źródłowe, którymi są jego wspomnienia na temat kontaktów z pallotynami), zapoczątkowując w ten sposób grupę przyjaciół SAC. Grupa aktualnie obejmuje 8 nazwisk i będzie ona stopniowo realizowana w najbliższych latach.
g) Uzupełniono i poszerzono biografie w kategorii Niemieccy pallotyni działający przed 1945 r. na obecnych ziemiach polskich i Pallotyńscy słudzy Boży spoza Polski. Kontynuowane będą dalsze prace nad uzupełnianiem i poszerzaniem dotychczasowych biogramów, bowiem kwerenda materiałów archiwalnych dostarcza wiele nowych i nieznanych do tej pory informacji.
h) Na początku 2016 r. dołączono do strony Liber mortuorum zestawienie chronologiczne, które zostało zatytułowane: Rocznice pallotyńskich wydarzeń przypadających w 2016 roku. Autor strony zestawił wydarzenia, jakie dokonały się w latach: 1916 (100 lat temu), 1941 (75 lat temu), 1966 (50 lat temu) i 1991 (25 lat temu). W 2020 r. w miejsce w.w. Rocznic pojawi się Kalendarium pallotyńskie, które autor systematycznie publikuje na swoim profilu FB - https://www.facebook.com/profile.php?id=100012227057005.
i) Spośród innych planów na rok 2020 jawią się następujące: zakończenie Kalendarium dziejów Regii Miłosierdzia Bożego (1946-2019) i sporządzenie Historii domów pallotyńskich należących do Prowincji Chrystusa Króla.

5. Uwagi i prośba o materiały
Wszystkich zainteresowanych biogramami zmarłych pallotynów lub pallotynek proszę o ewentualne spostrzeżenia i uwagi dotyczące treści biogramu lub innych kwestii. Ponadto zachęcam Wszystkich do przekazywania fotografii, informacji lub materiałów (jeśli trzeba, oczywiście do zwrotu) na adres e-mailowy: stansac@wp.pl lub listownie na adres: Pallotyński Instytut Historyczny, ul. Skaryszewska 12, 03-802 Warszawa.

Stroną techniczną Liber mortuorum już od 11 lat (od 2009 r.) zajmuje się Pan Donat Jaroszewski. Za lata współpracy, cierpliwość i wszelaką pomoc w tym zakresie jestem Mu bardzo wdzięczny.

Warszawa 4 III 2020
Stanisław Tylus SAC

Ksiądz dr Stanisław Tylus przy relikwiach św. Wincentego Pallottiego w kościele SS. Salvatore in Onda przy via dei Pettinari w Rzymie

Autor strony przy relikwiach św. Wincentego Pallottiego w kościele SS. Salvatore in Onda przy via dei Pettinari w Rzymie (8 XII 2014)

W Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu (7 II 2015)
30. rocznica święceń kapłańskich. Ołtarzew 10 V 2016 Księdza Stanisława Tylusa

30. rocznica święceń kapłańskich. Ołtarzew 10 V 2016. Od lewej księża: Waldemar Seremak, Jerzy Suchecki, Marian Kowalczyk, Tadeusz Pawłowski, Zbigniew Rembisz, Józef Targosz, Andrzej Majchrzak, Stanisław Tylus, Krzysztof Wojda, Kazimierz Szczepanik, Józef Nowak, Edward Grudziński, Wojciech Pietrzak, Edward Szram i br. Franciszek Dziczkiewicz

TYLUS STANISŁAW, LEKSYKON POLSKICH PALLOTYNÓW (1915-2012), APOSTOLICUM Ząbki – PALLOTTINUM Poznań 2013, ss. 694Leksykon polskich pallotynów 1915-2012

Publikacja Leksykon polskich pallotynów zawiera 356 biogramów polskich pallotynów zmarłych w latach 1915-2012. W książce został zastosowany układ alfabetyczny. Do biogramów zostały dołączone fotografie portretowe. Pod każdym biogramem została zamieszczona literatura, zawierająca bibliografię przedmiotową. Publikację zamyka indeks osobowy.

Podstawę źródłową niniejszej pracy stanowią akta osobowe zgromadzone w: Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie, Archiwum Sekretariatu Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie, Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu, Archiwum Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie i Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W pracy zostały uwzględnione „Wiadomości Polskiej Prowincji SAK” (do 1993), „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla” (1993-2012), „Annuntianda. Biuletyn Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAK” (1994-2012). Pomocne okazały się katalogi stowarzyszenia i prowincji polskich, czasopisma wydawane przez pallotynów i kroniki poszczególnych domów. Nie bez znaczenia były również relacje ustne żyjących członków stowarzyszenia i przedstawicieli rodzin zmarłych.

Zmarli współbracia tworzyli pallotyńską historię i byli nieomal wszechobecni w wielu dziedzinach polskiej kultury XX-XXI w., np. w nauce, literaturze i wszelkiego rodzaju piśmiennictwie oraz w działalności edukacyjnej, wychowawczej i wydawniczej, a także w pracach na rzecz emigracji, misji i apostolstwa świeckich. Pośród nich są postacie bardzo znane, które wywarły duży wpływ na dzieje Kościoła polskiego, m.in.: ks. Alojzy Majewski, ks. Wojciech Turowski czy Sł. B. ks. Stanisław Szulmiński, albo przeszły do historii Polski dzięki wielkiej miłości do Ojczyzny, jak Bł. ks. Józef Stanek czy ks. Franciszek Cegiełka i wielu innych.

Jednak w Leksykonie znajdują się nie tylko ci najwięksi, ale wszyscy, którzy żyli i działali w polskich strukturach stowarzyszenia w kraju i poza nim. O każdym z nich, nawet najskromniejszym bracie, kleryku czy nowicjuszu, możemy dowiedzieć się wszystkiego, co można było wydobyć ze źródeł i opracowań.

Książka jest już niedostępna w sprzedaży.