Liber mortuorum

Księga zmarłych polskich pallotynów i pallotynek

Dziś, to jest 21 maja 2019, mija rocznica śmierci:
Brak wspomnienia zmarłych

Wczoraj, to jest 20.05.2019, miała miejsce rocznica śmierci:
br. Szczepan Orlikowski (†2004)
ks. Tadeusz Mika (†2014)


W dniu jutrzejszym, to jest 22.05.2019, przypada rocznica śmierci:
ks. Marian Sobczyk (†1998)

REGIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO<br><br><strong>TREUCHEL Stefan Zygmunt Franciszek, Stephanus, krypt. i pseud.: Franek Latopis, L., Sokole Oko (1911 – 2004), ksiądz, więzień obozu w Auschwitz i Dachau, redaktor prasy katolickiej, duszpasterz polonijny we Francji, radca regii francuskiej, profesor gimnazjum w Chevilly i dyrektor gimnazjum w Osny, superior regii 1958-61, rekolekcjonistaREGIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

TREUCHEL Stefan Zygmunt Franciszek, Stephanus, krypt. i pseud.: Franek Latopis, L., Sokole Oko (1911 – 2004), ksiądz, więzień obozu w Auschwitz i Dachau, redaktor prasy katolickiej, duszpasterz polonijny we Francji, radca regii francuskiej, profesor gimnazjum w Chevilly i dyrektor gimnazjum w Osny, superior regii 1958-61, rekolekcjonista

Urodził się 22 VIII 1911 w Hanowerze (Niemcy), w dzielnicy Linden, w parafii św. Elżbiety, jako syn urzędnika gazowni miejskiej Stanisława i Anny z d. Jastrzębiec-Kozłowska. Jego ojciec należał do „Sokoła”, a w czasie I wojny światowej walczył na froncie niemieckim. Gdy w 1918 odrodziła się Polska, wyruszył potajemnie w Poznańskie i uczestniczył w walkach o przyłączenie Pomorza do Polski i w organizowaniu administracji. Wówczas też rodzina Stefana przeniosła się do Ostrzeszowa, skąd pochodziła jego matka, a następnie do Łabiszyna n. Notecią. W 1925 rozpoczął naukę w gimnazjum w Sucharach, którą przerwał w 1927 z powodu jaglicy, by po roku powrócić i ukończyć VI klasę. Następnie 15 VIII 1930 wstąpił do nowicjatu pallotyńskiego w Sucharach, a 19 III 1932 złożył pierwszą konsekrację. Klasę VII i VIII gimnazjum kończył już w wadowickim Collegium Marianum, składając tam w 1933 maturę na prawach państwowych. Nauki filozoficzne studiował w Sucharach (1933-34) i Kleczy Dolnej (1934-35), a teologię w Sucharach (1935-36) i Ołtarzewie (1936-39). Przełożeni zaproponowali mu studia na rzymskim Biblicum, ale nie czuł powołania do nauki (interesowało go natomiast duszpasterstwo chorych w szpitalach i więzieniach).

Święcenia kapłańskie otrzymał 11 VI 1938 z rąk abpa Stanisława Galla w katedrze warszawskiej i został przeznaczony do pracy redakcyjnej w Warszawie. Redagował „Rodzinę Polską” oraz „Przegląd Katolicki”. Kiedy pod koniec VI 1939 redaktor naczelny tych czasopism wyjechał do Paryża, przejął ich redagowanie pod opieką ks. Franciszka Bogdana (redaktor naczelny ks. Ignacy Olszewski przebywał wtedy za granicą). Po wybuchu II wojny światowej został 7 IX kapelanem w Warszawie, w Szpitalu Ubezpieczeń Społecznych na Solcu (po ks. Kazimierzu Mielewskim); do 17 IX był kapelanem sióstr zmartwychwstanek przy ul. Mokotowskiej. Po oficjalnym wejściu Niemców do Warszawy 2 X 1939 został uwięziony na Pawiaku, gdzie przebywał do 15 X. Po wyjściu związał się z konspiracją wojskową, jako kapelan Związku Walki Zbrojnej. W V 1940 został kapelanem Szpitala Czerwonego Krzyża przy ul. Smolnej 6 na Powiślu. Gestapo aresztowało go 17 IX 1940, a po straszliwym przesłuchaniu i torturach przy al. Szucha znalazł się powtórnie na Pawiaku, skąd wywieziono go do Auschwitz. Przybył tam dokładnie 24 XI 1940. Jednak już 12 XII tego roku przewieziono go do Dachau. Przebywał tam do 29 IV 1945, czyli do wyzwolenia obozu przez wojska amerykańskie. W obozie był przedmiotem pseudonaukowych eksperymentów medycznych; 24 XI 1942 wszczepiono mu malarię. Nosił numer 22 217.

Po wyzwoleniu obozu został we Francji. Miał pozostać tam przez rok, aby się podleczyć i przygotować potrzebne dokumenty na studia historii Kościoła i hagiografii. Miał też opracować żywot założyciela, dzieje prowincji polskiej i regii francuskiej, czego jednak nie wykonał z powodu pracy w gimnazjum i pełnienia funkcji superiora regii. Bezpośrednio po powrocie z Dachau zaczął pisać w miesięczniku „Głos Misjonarza” poczytną Kronikę Franka Latopisa (od numeru 7/8 1945), umieszczając w niej wydarzenia z życia gimnazjum księży pallotynów w Chevilly, gdzie był też profesorem. Od numeru 10. pisał opowiadania, artykuły na temat wiary i obyczajów. W Chevilly założył w 1945 i prowadził jako podharcmistrz drużynę ZHP; liczyła ona 50 harcerzy i pozostawała w ścisłym kontakcie z ZHP we Francji. Jednocześnie prowadził objazdową pracę duszpasterską na rzecz Polonii w różnych wsiach i miastach okolicznych departamentów. Po przeniesieniu gimnazjum do Osny pracował tam jako profesor oraz przez 6 lat pełnił obowiązki dyrektora Gimnazjum św. Stanisława Kostki, z funkcji zrezygnował z powodów zdrowotnych. W 1963 tak pisał na temat gimnazjum: „Miało służyć […] również powołaniom kapłańskim. W całości, po 20 latach istnienia tegoż gimnazjum, wyszło z niego 8 księży, z których 4 jest pallotynami, dwóch zaparło się polskości mimo nazwisk czysto polskich, a dwóch trochę robi coś dla Polski. […] obecnie na 115 uczniów jest 100 rodowitych Francuzów z Osny. […] polskość we Francji straszliwie się kurczy. Starzy wymierają, młodzi nie uczą się polskiego i stają się Francuzami. My zaś ani ich, ani Francuzów nie rozumiemy! […] Zupełnie inny świat, inne podejście do spraw, inna mentalność […]. To samo w stosunku do księży”.

Prócz tego redagował „Głos Misjonarza” (od II 1946 jako redaktor odpowiedzialny; od XII 1947 redaktor naczelny), od 1947 „Naszą Rodzinę”, którą kierował do 1965 (druk w Chevilly, a potem w Paryżu; od 1952 wychodził „Kalendarz Naszej Rodziny” w nakładzie 10 000 egz.) i pismo „Rycerzyk. Le Croisé”. Od III 1958 do III 1961 był superiorem regii francuskiej. Przez wiele lat był duszpasterzem polskim w różnych diecezjach Francji (w latach 1965-68 był proboszczem w Oignies, a 1977-87 dojeżdżał na coniedzielne msze do Amiens). W 1998 przeżywał w Ołtarzewie diamentowy jubileusz kapłaństwa (z ks. J. Klocem, E. Weronem i W. Zbłowskim). Dziękczynnej Eucharystii przewodniczył bp Władysław Miziołek. Ostatnie lata swego życia spędził w Osny i tam zmarł rankiem 17 III 2004 i tam też został pochowany 20 III na pallotyńskim cmentarzu.

TREUCHEL Stefan Zygmunt Franciszek, Stephanus (1911 – 2004), ksiądz, więzień obozu w Auschwitz i Dachau, redaktor prasy katolickiej, duszpasterz polonijny we Francji, radca regii francuskiej, profesor gimnazjum w Chevilly i dyrektor gimnazjum w Osny, superior regii 1958-61, rekolekcjonista

TREUCHEL Stefan Zygmunt Franciszek, Stephanus (1911 – 2004), ksiądz, więzień obozu w Auschwitz i Dachau, redaktor prasy katolickiej, duszpasterz polonijny we Francji, radca regii francuskiej, profesor gimnazjum w Chevilly i dyrektor gimnazjum w Osny, superior regii 1958-61, rekolekcjonistaFotografia dolna 1: Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu
Fotografia dolna 2: 11 VI 1938. Święcenia kapłańskie. Księża siedzący od lewej: Treuchel S., Wojak Stanisław, Hereśniak Stanisław, Wiekiera Józef, profesor seminarium Szambelańczyk Jan, rektor Wierzbica Stanisław, Bryja Franciszek, Wroński Jan, Jurkiewicz Cezary i Bartkowiak Wiktor. Księża stojący od lewej: Kosiedowski Jan, Popielas Henryk, Zbłowski Władysław, Marciniak Bruno, Weron Eugeniusz, Wiater Bronisław, Pęzioł Jan i Kloc Józef, Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie
Fotografia dolna 3: Kościół w Amiens
Fotografia dolna 4: Chevilly 1945/46. Skauci im. Ks. Ignacego Skorupki ze swym podharcmistrzem ks. Treuchlem
Fotografia dolna 5: Ks. Treuchel odprawia w Osny Mszę św.
Ostatnio zmodyfikowano: 12 stycznia 2015 (uzupełniono 18 lutego 2016)
Tekst biogramu: Tylus Stanisław, Leksykon polskich pallotynów (1915-2012), Ząbki 2013, 544-546


Indeks zmarłych według daty śmierci

Alfabetyczny indeks zmarłych

Indeks zmarłych z podziałem na lata śmierci

Miejsca spoczynku polskich pallotynów wraz ze zdjęciami


Ci, co odeszli ze Stowarzyszenia

Więzi Kardynała Franciszka Macharskiego z pallotynami


Rocznice pallotyńskich wydarzeń

Ks. Stanisław Jurkowski SAC, duszpasterz polonijny we Francji

Bereza Kartuska
Suchary

Indeksy i biogramy sporządził ks. Stanisław Tylus SAC
Kontakt: stansac@wp.pl
Stan z 23 stycznia 2019

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie tekstów i fotografii bez zgody autora strony jest zabronione.

Ostatnie zmiany
Nowe biogramy
-(od I 2019):ks. Biernacki Andrzej (†23 XII 2018), s. Rataj Majola (†6 XI 2018), ks. Świerkosz Józef (†20 XII 2018), s. Waszczeniuk Jadwiga (†17 XI 2018)

-(od I 2018): br. Bandoszek Jan (†28 VII 2018), s. Joniec Speransa (†11 II 2018), ks. Kusznir Bogdan (†26 VIII 2018), ks. Maj Jerzy (†24 VI 2018), s. Matula Teresa (†1 VI 2018), ks. Płonka Tadeusz (†24 VIII 2018), bp Walter Konrad (†20 IX 2018).

Liber mortuorum w 2018 r. Przeszłość i przyszłość

1. Krótka historia strony Liber mortuorum
a) Pierwsze biogramy zmarłych pallotynów ukazały się na stronie internetowej WSD Ołtarzew w styczniu 2007 r. Autorem ich był ks. Janusz Dyl SAC, który tworzył je pod niezrealizowaną Księgę zmarłych pallotynów. W maju 2009 r., wraz z przebudową strony internetowej, zostały one zastąpione życiorysami, które również pochodziły z książki ks. Dyla pt. Pallotyni w Polsce w latach 1907-1947, Lublin 2001, s. 397-475. Te krótkie biogramy zostały doprowadzone do lat 1998-99 (nie były też kompletne i nie uwzględniały członków Regii Miłosierdzia Bożego). Od tego czasu ks. Stanisław Tylus SAC sporządził Indeks zmarłych według daty śmierci i dołączył wszystkie brakujące życiorysy zarówno z obu polskich prowincji, jak i Regii Miłosierdzia Bożego. Na stronie seminarium ołtarzewskiego biogramy te istniały do 2013 r.
b) Nowe, obecnie istniejące biogramy zmarłych pallotynów, zostały sporządzone przez ks. Stanisława Tylusa SAC. W 2011 r. zostały one umieszczone na stronie http://www.pallotyni.pl pod nazwą LIBER MORTUORUM. Początkowo były to tylko biogramy polskich pallotynów i przełożonych generalnych Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego oraz życiorysy pallotynek. Poszerzona i poprawiona ich wersja (ale bez pallotynek i przełożonych generalnych pallotynów) została opublikowana drukiem (Tylus Stanisław, Leksykon polskich pallotynów 1915-2012, Ząbki 2013, ss. 694).
c) W latach 2013-15 strona Liber mortuorum (http://pallotyni.eu/Liber.mortuorum/zmarli_index.php) została poszerzona o życiorysy pallotynów i pallotynek pochodzenia polskiego oraz ekspallotynów, którzy zmarli jako księża diecezjalni lub w innym instytucie życia zakonnego. Od XI 2014 r. dołączone zostały też biogramy pallotynek pracujących w Polsce lub pochodzących z terenów polskich, jak również ich przełożone generalne. W 2015 r. rozszerzono zakres przedmiotowy strony o nowe kategorie: Słudzy Boży spoza Polski i niemieccy pallotyni działający przed 1945 r. na obecnych ziemiach polskich. Niezależnie od tego uaktualniane były kategorie polskich pallotynów i pallotynek, którzy odeszli do wieczności w okresie lat 2013-15. W celu szybszego znalezienia poszukiwanego biogramu przemodelowano Indeks zmarłych według daty śmierci oraz sporządzono nowy Alfabetyczny indeks zmarłych oraz Indeks zmarłych z podziałem na lata śmierci.
d) W listopadzie 2017 roku, strona została umieszczona w domenie https://LiberMortuorum.pl/ skąd jej zawartość jest dostęna w serwisach takich jak: http://www.pallotyni.pl, http://sac.org.pl

2. Stan aktualny biogramów
a) W 2014 roku strona Liber mortuorum aktualizowana była kilkanaście razy. Pojawiło się na niej 86 nowych biogramów, głównie pallotynek (65). W grupie polskich pallotynów znalazły się nowe biogramy: ks. Stanisława Wojtyły (†17 IV 2015), ks. Wendelina Macieja Rysia (†7 VIII 2015), ks. Feliksa Folejewskiego (†22 IX 2015), ks. Łukasza Śleziaka (†4 XI 2015), ks. Czesława Herlendera (†11 XII 2015), ks. Krzysztofa Syrka (†22 XII 2015) i ks. Łukasza Ciupy (†29 XII 2015). Pallotynów polskiego pochodzenia reprezentują: br. Gerhard Nowak (†31 III 1976) i br. Eduard Ossowski (†14 I 1944). Z pallotynek odeszły do wieczności: s. Judyta Bilicka (†2 I 2015), s. Kazimiera Jurek (†22 I 2015), s. Gaudencja Raczoń (†14 II 2015) i s. Gerarda Kitlas (†5 X 2015).
b) W 2015 r., praktycznie w 50% istniejących biogramów, zostały wprowadzone liczne uzupełnienia i poszerzenia, a także poprawiono zauważone błędy. Zmiany w poszczególnych biogramach sygnalizowane są informacjami naniesionymi zarówno pod konkretnym biogramem jak i na pasku: Ostatnie zmiany (w dwóch kategoriach: Nowe biogramy – Od VII 2015 r. i Od I 2016 r. oraz Zmienione lub uzupełnione biogramy – Od VII 2015 r. i Od I 2016 r.). Pod określeniem Zmienione lub uzupełnione biogramy autor ma na myśli raczej istotną lub większą partię zmian, niż tylko pewne drobne informacje, które pojawiają się niezależnie od ich zaznaczenia.
c) W 2016 roku dodano 30 nowych biogramów, zaś w 2017r. dodano 13 biogramów.

Stan aktualny biogramów na koniec grudnia 2014, 2015, 2016 oraz 2017r.
Kategorie pallotyńskich biogramów XII 2014 XII 2015 2016 2017
Polscy pallotyni 368 375 +10 +10
Pallotyni polskiego pochodzenia (*) 14 16 +2 --
Przełożeni generalni i biskupi 19 19 +1 +3
Słudzy Boży spoza Polski -- 5 +1 --
Niemieccy pallotyni działający przed 1945 r. na obecnych ziemiach polskich (✺) -- 7 +4 --
Ekspallotyni (**) 23 23 +2 --
Pallotynki (przełożone generalne i siostry pracujące w Polsce lub pochodzące z terenów polskich zostały oznaczone znakiem ☼) 47 112 -- --
Przyjaciele SAC i ci, co odeszli od Stowarzyszenia -- -- +7 --
Razem 471 557 587 600

c) W 2015 roku autor strony przeprowadził kwerendę materiałów w Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu i w archiwum domu pallotyńskiego w Osny (8 I – 8 II 2015). W kraju wykorzystał częściowo materiały zawarte w archiwum domu pallotyńskiego w Gdańsku (dom przy ul. Elżbietańskiej, VIII 2015). Niezależnie od tego, przez cały rok, trwała kwerenda materiałów w Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie. Szerokiemu badaniu poddawane były materiały, które autor strony pozyskał wcześniej w Archiwum Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie, w Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu i w Archiwum Sekretariatu Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu. Wiele nowych informacji autor otrzymał od osób prywatnych i instytucji, m.in. np. od: ks. dra Damiana Bednarskiego z Uniwersytetu Śląskiego, prof. Jana Ptaka z KUL, p. Izabeli Pankowskiej, p. Mieczysława i Domiceli Wardynszkiewiczów czy od pallotynek z Gdańska (ul. Malczewskiego). Istniejące biogramy są systematycznie wzbogacane o fotografie, zarówno portretowe, jak i grupowe (sytuacyjne). Zdjęcia pochodzą głównie ze zbiorów Archiwum Prowincji Chrystusa Króla, ale i wielu osób prywatnych, którym pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować.

3. Zrealizowane plany z ubiegłych lat (zapowiadane i niezapowiadane)
a) Z dniem 12 I 2015 r. zostały wymienione na stronie Liber mortuorum wszystkie dotychczasowe wersje życiorysów pallotynów polskich zmarłych do 2012 r. W ich miejsce wprowadzono biogramy zaczerpnięte z publikacji autora strony (Tylus Stanisław, Leksykon polskich pallotynów 1915-2012, Ząbki 2013). Inne kategorie pozostały bez zmian.
b) Zgodnie z zapowiedziami od sierpnia 2015 r. włączane są stopniowo do strony Liber mortuorum biogramy niemieckich pallotynów, działających przed 1945 r. na obecnych ziemiach polskich. Na chwilę obecną włączono biogramy 7 niemieckich pallotynów, umieszczając przy ich nazwisku symbol ✺. Do tej grupy weszli: ks. Ruprecht Dausmann (†1981), br. Hermann Jenne (†1935), ks. Josef Jost (†1933), ks. Andreas Kohl (†1925), ks. Bernhard Rieg (†1937), ks. Oskar Sebold (†1942) i br. Johannes Szczygiel (†1935).
c) Spośród nie sygnalizowanych wcześniej zmian na stronie Liber mortuorum pojawiła się od maja 2015 r. nowa grupa biogramów, to jest pallotyńskich sług Bożych spoza Polski. Obecnie w jej ramach można znaleźć 5 biogramów. Są to życiorysy: Josefa Englinga (†1918), Richarda Henkesa (†1945), Josefa Kentenicha (†1968), Franza Reinischa (†1942) i bł. Elisabetty Sanny Porcu (†1857).
d) Wśród nowych inicjatyw, nie sygnalizowanych wcześniej, należy wymienić dział Materiały źródłowe. Dział ma za zadanie poszerzać naszą wiedzę na temat życia i działalności zmarłego.
e) Dołączono również Miejsca spoczynku polskich pallotynów. Jest to alfabetyczny układ według miejsc pochówków, w których złożono zmarłych Współbraci. Obejmuje zarówno obszar Polski, jak i całego świata. Na końcu listy umieszczono też nazwiska pallotynów z niemieckiej Prowincji Świętej Trójcy, którzy spoczywają na ziemi polskiej. Pierwotna wersja została umieszczona 31 X 2015 r.
f) W styczniu 2016 r. umieszczono na stronie Liber mortuorum biogram ks. Antoniego Słomkowskiego †1982, kapłana archidiecezji gnieźnieńskiej, profesora i rektora KUL (i materiały źródłowe, którymi są jego wspomnienia na temat kontaktów z pallotynami), zapoczątkowując w ten sposób grupę przyjaciół SAC. Będzie ona stopniowo realizowana w najbliższych latach.
g) Uzupełniono i poszerzono biografie w kategorii Niemieccy pallotyni działający przed 1945 r. na obecnych ziemiach polskich i Pallotyńscy słudzy Boży spoza Polski. Kontynuowane będą dalsze prace nad uzupełnianiem i poszerzaniem dotychczasowych biogramów, bowiem kwerenda materiałów archiwalnych dostarcza wiele nowych i nieznanych do tej pory informacji.
h) Na początku roku 2016 dołączono do strony Liber mortuorum zestawienie chronologiczne, które zostało zatytułowane: Rocznice pallotyńskich wydarzeń przypadających w 2016 roku. Autor strony zestawił wydarzenia, jakie dokonały się w latach: 1916 (100 lat temu), 1941 (75 lat temu), 1966 (50 lat temu) i 1991 (25 lat temu).
i) Spośród innych planów na rok 2018 jawią się następujące: zakończenie Kalendarium dziejów Regii Miłosierdzia Bożego (1946-2016) i sporządzenie Historii domów pallotyńskich należących do Prowincji Chrystusa Króla.

5. Uwagi i prośba o materiały
Wszystkich zainteresowanych biogramami zmarłych pallotynów lub pallotynek proszę o ewentualne spostrzeżenia i uwagi dotyczące treści biogramu lub innych kwestii. Ponadto zachęcam Wszystkich do przekazywania fotografii, informacji lub materiałów (jeśli trzeba, oczywiście do zwrotu) listownie lub na adres e-mailowy: stansac@wp.pl

Stroną techniczną Liber mortuorum od 2009 roku zajmuje się Pan Donat Jaroszewski. Za cierpliwość i wszelaką pomoc w tym zakresie jestem Mu bardzo wdzięczny.

Warszawa 2 I 2018
Stanisław Tylus SAC

Ksiądz dr Stanisław Tylus przy relikwiach św. Wincentego Pallottiego w kościele SS. Salvatore in Onda przy via dei Pettinari w Rzymie

Autor strony przy relikwiach św. Wincentego Pallottiego w kościele SS. Salvatore in Onda przy via dei Pettinari w Rzymie (8 XII 2014)

W Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu (7 II 2015)
30. rocznica święceń kapłańskich. Ołtarzew 10 V 2016 Księdza Stanisława Tylusa

30. rocznica święceń kapłańskich. Ołtarzew 10 V 2016. Od lewej księża: Waldemar Seremak, Jerzy Suchecki, Marian Kowalczyk, Tadeusz Pawłowski, Zbigniew Rembisz, Józef Targosz, Andrzej Majchrzak, Stanisław Tylus, Krzysztof Wojda, Kazimierz Szczepanik, Józef Nowak, Edward Grudziński, Wojciech Pietrzak, Edward Szram i br. Franciszek Dziczkiewicz

TYLUS STANISŁAW, LEKSYKON POLSKICH PALLOTYNÓW (1915-2012), APOSTOLICUM Ząbki – PALLOTTINUM Poznań 2013, ss. 694Leksykon polskich pallotynów 1915-2012

Publikacja Leksykon polskich pallotynów zawiera 356 biogramów polskich pallotynów zmarłych w latach 1915-2012. W książce został zastosowany układ alfabetyczny. Do biogramów zostały dołączone fotografie portretowe. Pod każdym biogramem została zamieszczona literatura, zawierająca bibliografię przedmiotową. Publikację zamyka indeks osobowy.

Podstawę źródłową niniejszej pracy stanowią akta osobowe zgromadzone w: Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie, Archiwum Sekretariatu Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie, Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu, Archiwum Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie i Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W pracy zostały uwzględnione „Wiadomości Polskiej Prowincji SAK” (do 1993), „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla” (1993-2012), „Annuntianda. Biuletyn Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAK” (1994-2012). Pomocne okazały się katalogi stowarzyszenia i prowincji polskich, czasopisma wydawane przez pallotynów i kroniki poszczególnych domów. Nie bez znaczenia były również relacje ustne żyjących członków stowarzyszenia i przedstawicieli rodzin zmarłych.

Zmarli współbracia tworzyli pallotyńską historię i byli nieomal wszechobecni w wielu dziedzinach polskiej kultury XX-XXI w., np. w nauce, literaturze i wszelkiego rodzaju piśmiennictwie oraz w działalności edukacyjnej, wychowawczej i wydawniczej, a także w pracach na rzecz emigracji, misji i apostolstwa świeckich. Pośród nich są postacie bardzo znane, które wywarły duży wpływ na dzieje Kościoła polskiego, m.in.: ks. Alojzy Majewski, ks. Wojciech Turowski czy Sł. B. ks. Stanisław Szulmiński, albo przeszły do historii Polski dzięki wielkiej miłości do Ojczyzny, jak Bł. ks. Józef Stanek czy ks. Franciszek Cegiełka i wielu innych.

Jednak w Leksykonie znajdują się nie tylko ci najwięksi, ale wszyscy, którzy żyli i działali w polskich strukturach stowarzyszenia w kraju i poza nim. O każdym z nich, nawet najskromniejszym bracie, kleryku czy nowicjuszu, możemy dowiedzieć się wszystkiego, co można było wydobyć ze źródeł i opracowań.

Książka jest już niedostępna w sprzedaży.