Liber mortuorum

Księga zmarłych polskich pallotynów i pallotynek

Dziś, to jest 19 sierpnia 2022, mija rocznica śmierci:
Brak wspomnienia zmarłych

Wczoraj, to jest 18.08.2022, miała miejsce rocznica śmierci:
ks. Jan Kowalczyk (†1975) **
s. Gracjana Tymińska (†2011)

W dniu jutrzejszym, to jest 20.08.2022, przypada rocznica śmierci:
br. Władysław Kielbratowski (†1932)
br. Stanisław Zieliński (†1944)
ks. Rajmund Dardziński (†1944)

KULAS Prakseda (1907 – 2002), pallotynka, asystentka prowincjalna

Jadwiga urodziła się 11 X 1907 w Rogu na Kaszubach (pow. Bytów). Do pallotynek została przyjęta 27 III 1934 w Rajcy k. Nowogródka, jako pierwsza postulantka nowo przeszczepionego do Polski zgromadzenia. Tam też złożyła 2 VII 1937 pierwsze śluby, a wieczyste w Nowym Dworze Gdańskim – 8 XII 1947.

Początkowo była asystentką prowincjalną, a po wybuchu II wojny światowej przełożoną domu w Nowogródku. Po wojnie pracowała jako pielęgniarka w różnych placówkach Gdańska, w Nowym Dworze Gdańskim, Lidzbarku Warmińskim i w domu starców w Ziębicach. Już jako emerytka posługiwała w Sucharach, Częstochowie, Gdańsku (ul. Obrońców Westerplatte) i Poznaniu. Ostatnie trzy lata przebywała w Gdańsku, przy ul. Malczewskiego, gdzie 9 VII 2002 obchodziła 65-lecie profesji. Tam też zmarła 6 VIII, w święto Przemienienia Pańskiego. Została pochowana na cmentarzu w Gdańsku-Łostowicach, w kwaterze pallotynek. Wyróżniała się głęboką wiarą, bezgranicznym zaufaniem Bogu i wielką dobrocią wobec ludzi.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22


Fotografia górna: S. Prakseda (w stroju po reformie soborowej)
Fotografia dolna 1: S. Prakseda (w stroju przed reformą soborową)
Fotografia dolna 2: Róg (Sonnenwalde), 3-letnia Jadwiga (s. Prakseda) – w białej sukience, z rodzicami Józefem i Joanną Kullas oraz 4-letnią siostrą Teresą
Fotografia dolna 3: Grzybno k. Kartuz (ok. 1930), przed domem Juliusza Gransickiego. Od lewej: Emil – brat dziadka, Amalia – ciotka, Robert – wuj i jego żona Jadzia, Jadwiga (s. Prakseda), Bronia i Małgosia Formela – kuzynki
Fotografia dolna 4: Jadwiga Kulas (s. Prakseda) przed wstąpieniem do klasztoru (1934)
Fotografia dolna 5: S. Prakseda jako pielęgniarka z personelem medycznym Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim (ok. 1950)
Fotografia dolna 6: S. Prakseda w świeckim stroju pielęgniarskim w ogrodzie przyszpitalnym w Lidzbarku Warmińskim (ok. 1950)
Fotografia dolna7 : Bytów, ul Pochyła 20 (11 IV 1957), 75. urodziny Joanny Kullas. Od lewej: matka Joanna Kullas i ciotka Amalia Gransicka
Fotografia dolna 8: Bytów, 6 V 1958, w dniu pogrzebu Joanny Kullas (matki s. Praksedy). Stoją od lewej: córka Teresa Góra, siostra Amalia Gransicka, córka Jadwiga Kulas (s. Prakseda), córka Maria Rippl, siostra Rozalia Formela, wnuczka Rita Rippl, prawnuczki Donata i Regina Gliszczyńskie i wnuczka Małgorzata Góra
Fotografia dolna 9: Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Kliniczna 1a (ok. 1959). Pielęgniarki w Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych w Gdańsku. Stoją od lewej: I rząd – s. Estera Stachnik, s. Prakseda, s. Eugeniusza Maćkowska, s. Bonfilia (Aleksandra) Ciecierska, II rząd – s. Cherubina Sendecka. s. Celina Bławat, siedzą – s. Benedetta Szaniawska i s. Amabilis (gość)
Fotografia dolna 10: Częstochowa, 2 VII 1962, jubileusz 25-lecia ślubów zakonnych. Od lewej stoją srebrne jubilatki: s.? , s.? , s. Ekspedyta ……, s. Prakseda Kulas, s.? , s.?, s. Elżbieta Hebel; siedzą: s.? oraz przełożona prowincjalna s. Zygmunta Bielawa
Fotografia dolna 11: Bytów (1964), rodzinne spotkanie. Od lewej stoją: siostrzenica Maria Felskowska z mężem Romanem i synkiem Marianem, siostrzenica Gertruda Gliszczyńska, brat Alfons Kullas z żoną Hildegardą, s. Prakseda, siostra Maria Rippl, Kazimierz Gliszczyński – mąż Gertrudy, siedzą: córka siostrzenicy Gabriela Gliszczyńska, bratanek Norbert Kullas, bratanica Regina Kullas i siostrzenica Rita Rippl
Fotografia dolna 12: Gdynia-Obłuże, ul. Unruga 90-G/1 (80. lata XX w.). Rodzeństwo August Kullas. Maria Rippl i s. Prakseda
Fotografia dolna 13: Gdańsk-Oliwa, ul. Obrońców Westerplatte 22 (11 X 1987), 80. urodziny s. Praksedy. Od lewej: siostra Maria Rippl, s. Prakseda, siostra Teresa Góra
Fotografia dolna 14: Warszawa-Zacisze, VII 1987. Jubileusz 50-lecia ślubów zakonnych. Złote jubilatki od lewej: s. Agnieszka Struzik, s. Jadwiga Kaczykowska, s. Zofia Jędo, s. Kinga Kosiedowska, s.. Kazimiera Milewska, s. Jadwiga Kilian, s. Elżbieta Hebel, s. Prakseda
Fotografia dolna 15: Warszawa-Zacisze, VII 1987. Od lewej: Bronisława Drop – kuzynka, s. Prakseda – złota jubilatka, Małgorzata Dąbrowska – kuzynka, s. Jacenta Neumann
Fotografia dolna 16: Poznań, ul. Wolsztyńska 29 (22 VI 1997), jubileusz 60-lecia ślubów zakonnych. Od lewej: siostra Maria Rippl, siostrzenica Rita Walczyna, kuzynka Bronisława Drop, s. Prakseda, kuzynka Małgorzata Dąbrowska
Fotografia dolna 17: Gdańsk, ul. Malczewskiego 144, Wielkanoc 2002. S. Prakseda z siostrą Marią Rippl
Fotografia dolna 18: Gdańsk, ul. Malczewskiego 144 (9 VII 2002), jubileusz 65-lecia ślubów zakonnych w kaplicy – s. Prakseda w pierwszej ławce, trzecia od lewej
Fotografia dolna 19: Gdańsk, ul. Malczewskiego 144 (9 VII 2002), jubileusz 65-lecia ślubów zakonnych. S. Prakseda w otoczeniu rodziny – siostry i kuzynostwa. Od lewej – Kazimierz Grzędzicki, Marian Gransicki, Małgorzata Gransicka, s. Prakseda, Maria Rippl, Irena Gransicka, Juliusz Gransicki
Fotografia dolna 20: Gdańsk, ul. Malczewskiego 144 (9 VII 2002), jubileusz 65-lecia ślubów zakonnych. S. Prakseda w swoim pokoju (ostatnia fotografia Siostry). Wszystkie fotografie do nr 20 pochodzą ze Zbioru prywatnego Rity Walczynej, 2016
Fotografie dolne 21-22: Wykonał ks. Stanisław Tylus SAC, VIII 2015
Oprac.: ks. Stanisław Tylus SAC (na podstawie opracowania Sióstr Pallotynek)
Ostatnio zmodyfikowano: 6 maja 2015 (uzupełniono 31 marca 2017)


Materiały źródłowe

Życiorys S.M. Praksedy Kulas

Siostra Maria Prakseda, Jadwiga Kulas urodziła się 11 X 1907 w miejscowości Róg (niem. Sonnenwalde), pow. Bytów na Kaszubach (obecnie woj. pomorskie), jako druga córka z sześciorga dzieci Józefa i Joanny z domu Gransicka. Ochrzczona została krótko po urodzeniu i Pierwszą Komunię przyjęła 29 IX 1918 w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Ugoszczy. Do niemieckiej szkoły podstawowej uczęszczała w Skwierawach, a następnie do polskiej w Pierszczewie (ukończyła ją w 1921).

Po przedwczesnej śmierci ojca, w 1919, zamieszkała i dorastała u swoich dziadków, Juliusza i Marianny Gransickich – najpierw w Pierszczewie, a od 1928 w Grzybnie k. Kartuz. Wielki wpływ na pobożność i powołanie Jadwigi miał poklasztorny kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Kartuzach oraz działające tam Stowarzyszenie Dzieci Maryi (prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo), którego była aktywnym członkiem od 1930. Jej wychowaniem zajmowała się przede wszystkim ciotka Amalia, młodsza siostra matki. Ona też wyprawiła Jadwigę w 1934 do klasztoru, do świeżo przeszczepionego na teren Polski Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Sióstr Pallotynek). Do wyboru tego zgromadzenia skłoniła Jadwigę informacja o naborze kandydatek zamieszczona w miesięczniku „Pielgrzym” i/lub „Królowa Apostołów”. Początkowo zamieszkała jako pierwsza polska postulantka (Nr 1001) w Ołtarzewie, a od 27 III 1934 w Rajcy k. Nowogródka.

Kalendarium życia zakonnego S.M. Praksedy Kulas
27.03.1934 – 14.10.1939 Rajca k. Nowogródka

22.06.1935 – Obłóczyny
2.07.1937 – Pierwsze śluby zakonne
08.1939 – Ukończenie szkoły pielęgniarskiej w Poznaniu i powrót do Rajcy tuż przed wybuchem II wojny światowej
15.10.1939 – 7.03.1944 Wilno
Mieszkanie u Sióstr Nazaretanek
Mieszkanie u Sióstr Wizytek
1942 – Mieszkanie na Antokolu w wynajętym mieszkaniu z własną kaplicą. Praca jako pielęgniarka w niemieckim szpitalu wojennym
26.03.1942 – Aresztowanie przez gestapo na 12 godzin
1.11.1942 – Wyjazd do Fuldy na przymusowe roboty w domu żony szefa wileńskiego szpitala wojennego
7.03.1943 – Powrót do Wilna i dalsza praca pielęgniarska w szpitalu wojennym
8.03.1944 – Przepustka na urlop wypoczynkowy i wyjazd do Łap w woj. białostockim
04.1944 – 09.1945 Łęg, pow. Chojnice (dom przejściowy Sióstr Pallotynek 1944-1946)
Pielęgniarka parafialna
09.1945 – 1946 Gdańsk-Siedlce ul. Malczewskiego 144 (Dom Prowincjalny)
Pielęgniarka w Szpitalu PCK przy ul. Łąkowej
1946 – 1948 Nowy Dwór Gdański
Pielęgniarka w Szpitalu Powiatowym
Śluby wieczyste
12.1948 – 10.1954 Lidzbark Warmiński
Pielęgniarka w Szpitalu Powiatowym (w strojach cywilnych)
10.1954 – 31.12.1956 Gdańsk-Siedlce, ul. Malczewskiego 144
(Dom Prowincjalny „Górka”)
Przełożona wspólnoty
Higienistka w Zakładzie dla Dzieci Upośledzonych prowadzonym w baraku przy domu sióstr
1.01.1957 – 05.1962 Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Kliniczna 1a (Mieszkanie służbowe Sióstr Pallotynek przy Klinice)
Przełożona wspólnoty
Pielęgniarka w Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych w Gdańsku
Pielęgniarka w parafii Księży Pallotynów w Gdańsku-Wrzeszczu
Częstochowa, 25-lecie ślubów zakonnych
23.07.1963 – 1.10.1967 Ziębice
Przełożona wspólnoty
Pielęgniarka w Domu Pogodnej Starości
03.1968 – 31.08.1989 Gdańsk-Oliwa, ul. Obrońców Westerplatte 22 (Placówka z ul. Klinicznej we Wrzeszczu została przeniesiona do Oliwy, do mieszkania wywalczonego u władz PRL przez S. Praksedę)
Warszawa-Zacisze, 50-lecie ślubów zakonnych
Przełożona wspólnoty
Emerytura (prace domowe)
Prace pomocnicze w Kurii Biskupiej w Oliwie
1.09.1989 – 1990 Poznań, ul. Swojska 3
Emerytura
1990 – 1999 Poznań, ul. Wolsztyńska 29
Emerytura
Poznań, 60-lecie ślubów zakonnych
14.08.1999 – 6.08.2002 Gdańsk, ul. Malczewskiego 144 (nowy dom)
Emerytura
Gdańsk, 65-lecie ślubów zakonnych
Śmierć w Szpitalu Kolejowym w Gdańsku
10.08.2002 Złożenie do grobu w kwaterze Sióstr Pallotynek na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku

Czcigodny Ks. Stanisławie!
[...] Dziś dołączam efekt moich poszukiwań w rodzinnych wspomnieniach i dokumentach. Opieram je głównie na opisach zawartych w „Kronice Rodziny Juliusza Gransickiego z Pierszczewa”, t. I i II/1, autorstwa jego wnuczki, Małgorzaty Dąbrowskiej – kuzynki S. Praksedy. Kalendarium porównałam również z „Notatką o śp. S.M. Praksedzie Kulas”, sporządzonej w dniu jej pogrzebu przez S.M. Elżbietę Tkacz. Wiele faktów pamiętam z osobistych kontaktów z Ciocią. Od 1955 często spędzałam wakacje w domach sióstr, w których Ciocia była przełożoną. Zawsze uczestniczyłam we wszystkich ważnych dla niej wydarzeniach. Sama obserwowałam też, jak bez reszty oddana była Zgromadzeniu, jak dbała o jego materialny byt i duchowy wymiar. Szczególnie radowała się młodym pokoleniem sióstr, którym z pasją – słowem i przykładem – starała się pokazać piękno powołania zakonnego i pallotyńskiego charyzmatu. Chętnie była słuchana przez młode siostry; poświęcała im czas na osobiste rozmowy. Niejednej pomogła przetrwać kryzys w powołaniu. Wspominają o tym po latach teraz już starsze siostry.
W kalendarium brakuje mi dokładnego okresu przebywania Cioci w Sucharach. Miało to chyba miejsce na przełomie lat 70/80-tych. Czuję, że jest też jakiś błąd w dacie otrzymania mieszkania w Oliwie. [...]
12 marca 2016, Rita WalczynaIndeks zmarłych według daty śmierci

Alfabetyczny indeks zmarłych

Indeks zmarłych z podziałem na lata śmierci

Miejsca spoczynku polskich pallotynów wraz ze zdjęciami


Ci, co odeszli ze Stowarzyszenia

Więzi Kardynała Franciszka Macharskiego z pallotynami


Rocznice pallotyńskich wydarzeń

Ks. Stanisław Jurkowski SAC, duszpasterz polonijny we Francji

Bereza Kartuska
Suchary

Indeksy i biogramy sporządził ks. Stanisław Tylus SAC
Kontakt: stansac@wp.pl
Stan z 31 października 2021

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie tekstów i fotografii bez zgody autora strony jest zabronione.

Ostatnie zmiany
Nowe biogramy
-(od I 2021):ks. Błaszczak Jerzy (†15 I 2021), ks. Czulak Antoni (†23 IV 2021), ks. Daniel Edward (†17 IV 2021), br. Dziczkiewicz Franciszek (†21 X 2021), s. Gojtowska Agnieszka (†27 V 2021), abp Hoser Henryk (†13 VIII 2021), ks. Kończak Jan (†11 VIII 2021), ks. Kot Jan (†8 VII 2021), ks. Mugobe Banuni Ignace (†26 VII 2021), ks. Nowak Kazimierz (†14 V 2021), ks. Orlikowski Stanisław (†9 X 2021), s. Pruszyńska Zefiryna (†1 V 2021), ks. Rykaczewski Tadeusz (†9 II 2021), ks. Stachera Kazimierz (†24 VIII 2021), s. Wojtczak Urszula (†9 I 2021), ks. Zając Jan (†4 VII 2021).

-(2020):br. Cuper Jan (†18 II 2020), ks. Domagała Stefan (†24 X 2020), ks. Domański Ryszard (†10 XI 2020), ks. Dragiel Mirosław (†30 X 2020), ks. Dzwonkowski Roman (†30 XII 2020), s. Hetnał Maria (†14 VI 2020), ks. Kantor Wiesław (†5 V 2020), s. Klekowska Mariola (†27 XII 2020), ks. Kobielus Stanisław (†3 I 2020), ks. Korycki Jan (†31 VII 2020), ks. Latoń Jan (†7 V 2020), ks. Lisiak Józef (†27 XI 2020), ks. Liszewski Józef (†18 III 2020), s. Otta Agnieszka (†15 VII 2020), ks. Młodawski Grzegorz (†22 XI 2020), ks. Pytka Kazimierz (†5 XI 2020), s. Smentoch Kryspina (†14 X 2020), s. Suchecka Zofia (†19 X 2020), ks. Szewczul Jerzy (†6 X 2020), Jason Wikis (†27 VI 2020), s. Wołosewicz Wirginitas (†17 V 2020), ks. Żemlok Józef (†16 III 2020).

Liber mortuorum w latach 2020-2021. Przeszłość i przyszłość

1. Krótka historia strony Liber mortuorum
a) Pierwsze biogramy zmarłych pallotynów ukazały się na stronie internetowej WSD Ołtarzew w styczniu 2007 r. Autorem ich był ks. Janusz Dyl SAC, który tworzył je pod niezrealizowaną przez niego „Księgę zmarłych pallotynów”. W maju 2009 r., wraz z przebudową strony internetowej, zostały one zastąpione życiorysami, które również pochodziły z książki ks. Dyla pt. Pallotyni w Polsce w latach 1907-1947, Lublin 2001, s. 397-475. Te krótkie biogramy zostały doprowadzone do lat 1998-99 (nie były też kompletne i nie uwzględniały członków Regii Miłosierdzia Bożego). Od tego czasu ks. Stanisław Tylus SAC sporządził Indeks zmarłych według daty śmierci i dołączył wszystkie brakujące życiorysy zarówno z obu polskich prowincji, jak i Regii Miłosierdzia Bożego. Na stronie Seminarium ołtarzewskiego biogramy te istniały do 2013 r.
b) Nowe, obecnie istniejące biogramy zmarłych pallotynów, zostały napisane przez ks. Stanisława Tylusa SAC. W 2011 r. zostały one umieszczone na stronie http://www.pallotyni.pl, pod nazwą LIBER MORTUORUM. Początkowo były to tylko biogramy polskich pallotynów i przełożonych generalnych Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego oraz życiorysy pallotynek. Poszerzona i poprawiona ich wersja (ale bez pallotynek i przełożonych generalnych pallotynów) została opublikowana drukiem (Tylus Stanisław, Leksykon polskich pallotynów 1915-2012, Ząbki 2013, ss. 694).
c) W latach 2013-15 strona Liber mortuorum (http://pallotyni.eu/Liber.mortuorum/zmarli_index.php) została poszerzona o życiorysy pallotynów i pallotynek pochodzenia polskiego oraz ekspallotynów, którzy zmarli jako księża diecezjalni lub w innym instytucie życia zakonnego. Od listopada 2014 r. dołączone zostały też biogramy pallotynek pracujących w Polsce lub pochodzących z terenów polskich, jak również ich przełożone generalne. W 2015 r. rozszerzono zakres przedmiotowy strony o nowe kategorie: Słudzy Boży spoza Polski i Niemieccy pallotyni działający przed 1945 r. na obecnych ziemiach polskich. Niezależnie od tego uaktualniane były kategorie Polskich pallotynów i Pallotynek, którzy odeszli do wieczności w okresie lat 2013-15. W celu szybszego znalezienia poszukiwanego biogramu przemodelowano Indeks zmarłych według daty śmierci oraz sporządzono nowy Alfabetyczny indeks zmarłych oraz Indeks zmarłych z podziałem na lata śmierci.
d) W listopadzie 2017 r. strona została umieszczona w domenie https://LiberMortuorum.pl/ skąd jej zawartość jest dostępna w serwisach takich jak: http://www.pallotyni.pl, http://sac.org.pl
e) W 2015 r. strona Liber mortuorum aktualizowana była kilkanaście razy. Pojawiło się na niej 88 nowych biogramów, głównie pallotynek (65). Tego roku, praktycznie w 50% istniejących biogramów, zostały wprowadzone liczne uzupełnienia i poszerzenia, a także poprawiono zauważone błędy. Zmiany w poszczególnych biogramach sygnalizowane są informacjami naniesionymi pod konkretnym biogramem. Pod określeniem Zmienione lub Uzupełnione biogramy autor ma na myśli nie tylko istotną lub większą partię zmian, ale i pewne drobne informacje, które pojawiały się niezależnie od ich zaznaczenia. W 2016 r. dodano 28 nowych biogramów, zaś w 2017 r. pojawiło się 14 biogramów.

2. Stan aktualny biogramów
a) W latach 2018-2021 strona Liber mortuorum poszerzyła się o 24 nowych biogramów. W grupie Polskich pallotynów i Pallotynek znalazły się następujące biogramy: s. Speransa Joniec (†11 II 2018), s. Teresa Matula (†1 VI 2018), ks. Jerzy Maj (†24 VI 2018), br. Jan Bandoszek (†28 VII 2018), ks. Tadeusz Płonka (†24 VIII 2018), ks. Bogdan Kusznir (†26 VIII 2018), s. Majola Rataj (†6 XI 2018) , s. Jadwiga Waszczeniuk (†17 XI 2018), ks. Józef Świerkosz (†20 XII 2018) , ks. Andrzej Biernacki (†23 XII 2018), s. Władysława Sitarz (†27 IV 2019) , s. Helena Szaniawska (†22 VII 2019), ks. Witalij Wezdeckij (†24 VIII 2019), s. Martyna Gumul (†9 IX 2019), s. Estera Stachnik (†20 IX 2019), ks. Kazimierz Czulak (†29 IX 2019), br. Tadeusz Wojciechowski (†12 XII 2019), ks. Stanisław Kobielus (†3 I 2020), br. Jan Cuper (†18 II 2020), ks. Józef Żemlok (†16 III 2020) i ks. Józef Liszewski (†18 III 2020). ks. Żemlok Józef (†16 III 2020)ks. Liszewski Józef (†18 III 2020), ks. Kantor Wiesław (†5 V 2020)ks. Latoń Jan (†7 V 2020)s. Wołosewicz Wirginitas (†17 V 2020), s. Hetnał Maria (†14 VI 2020), s. Otta Agnieszka (†15 VII 2020), ks. Korycki Jan (†31 VII 2020)ks. Szewczul Jerzy (†6 X 2020), s. Smentoch Kryspina (†14 X 2020), s. Suchecka Zofia (†19 X 2020)ks. Domagała Stefan (†24 X 2020)ks. Dragiel Mirosław (†30 X 2020)ks. Pytka Kazimierz (†5 XI 2020), ks. Domański Ryszard (†10 XI 2020), ks. Młodawski Grzegorz (†22 XI 2020), ks. Lisiak Józef (†27 XII 2020), s. Klekowska Mariola (†27 XII 2020), ks. Dzwonkowski Roman (†30 XI 2020), s. Wojtczak Urszula (†9 I 2021), ks. Błaszczak Jerzy (†15 I 2021), ks. Rykaczewski Tadeusz (†9 II 2021), ks. Czulak Antoni (†23 IV 2021), ks. Daniel Edward (†17 IV 2021), s. Gojtowska Agnieszka (†27 V 2021), ks. Nowak Kazimierz (†14 V 2021), s. Pruszyńska Zefiryna (†1 V 2021), ks. Zając Jan (†4 VII 2021), ks. Kot Jan (†8 VII 2021), ks. Mugobe Banuni Ignace (†26 VII 2021), ks. Kończak Jan (†11 VIII 2021), ks. Stachera Kazimierz (†24 VIII 2021), ks. Orlikowski Stanisław (†9 X 2021) i br. Dziczkiewicz Franciszek (†21 X 2021). . Grupę Przełożonych Generalnych i pallotyńskich biskupów reprezentują: bp Konrad Walter (†20 IX 2018), bp Thomas Thennatt (†14 XII 2018), bp Alojzy Orszulik (†21 II 2019) i abp Hoser Henryk (†13 VIII 2021).

Tabela. Stan aktualny biogramów na koniec grudnia 2014-2021 r.
Kategorie pallotyńskich biogramów

XII
2014

XII
2015

XII
2016

XII
2017

XII
2018

XII
2019

XII
2020

2021
Polscy pallotyni 368 377 387 395 401 404 419 +12
Pallotyni polskiego pochodzenia (*) 14 16 18 18 18 18 18  
Przełożeni generalni i biskupi 19 19 20 22 23 25 25 +1
Słudzy Boży spoza Polski -- 5 6 6 6 6 6  
Niemieccy pallotyni działający przed 1945 r. na obecnych ziemiach polskich (✺) -- 7 11 13 13 13 13  
Ekspallotyni (**) 23 23 25 25 25 25 25  
Pallotynki (przełożone generalne i siostry pracujące w Polsce lub pochodzące z terenów polskich zostały oznaczone znakiem ☼) 47 112 113 114 118 122 127 +3
Przyjaciele SAC i ci, co odeszli od Stowarzyszenia -- -- 7 8 8 8 9  
Razem 471 559 587 601 612 621 633 +16

b) W latach 2018-19 autor strony przeprowadził kwerendę materiałów zawartych w archiwum domu pallotyńskiego w Gdańsku (dom przy ul. Elżbietańskiej). Niezależnie od tego, trwała kwerenda materiałów w Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie. Szerokiemu badaniu poddawane były materiały, które autor strony pozyskał wcześniej w Archiwum Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie, w Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu i w Archiwum Sekretariatu Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu. Wiele nowych informacji autor otrzymał od osób prywatnych i instytucji. Istniejące biogramy są systematycznie wzbogacane o fotografie, zarówno portretowe, jak i grupowe (sytuacyjne). Zdjęcia pochodzą głównie ze zbiorów Archiwum Prowincji Chrystusa Króla, ale i wielu osób prywatnych, którym pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować

3. Zrealizowane plany z ubiegłych lat (zapowiadane i niezapowiadane)
a) Z dniem 12 stycznia 2015 r. zostały wymienione na stronie Liber mortuorum wszystkie dotychczasowe wersje życiorysów pallotynów polskich zmarłych do 2012 r. W ich miejsce wprowadzono biogramy zaczerpnięte z publikacji autora strony (Tylus Stanisław, Leksykon polskich pallotynów 1915-2012, Ząbki 2013). Inne kategorie pozostały bez zmian.
b) Zgodnie z zapowiedziami od sierpnia 2015 r. włączane są stopniowo do strony Liber mortuorum biogramy niemieckich pallotynów, działających przed 1945 r. na obecnych ziemiach polskich. Na chwilę obecną włączono biogramy 13 niemieckich pallotynów, umieszczając przy ich nazwisku symbol ✺.
c) Spośród nie sygnalizowanych wcześniej zmian na stronie Liber mortuorum pojawiła się od maja 2015 r. nowa grupa biogramów, to jest pallotyńskich sług Bożych spoza Polski. Obecnie w jej ramach można znaleźć 6 biogramów. Są to życiorysy: bł. Richarda Henkesa (†1945), bł. Elisabetty Sanny Porcu (†1857), Josefa Englinga (†1918), Josefa Kentenicha (†1968), Franza Reinischa (†1942) i bpa Heinricha Vietera (†1914).
d) Wśród nowych inicjatyw, nie sygnalizowanych wcześniej, należy wymienić dział Materiały źródłowe. Dział ma za zadanie poszerzać naszą wiedzę na temat życia i działalności zmarłego.
e) Dołączono również Miejsca spoczynku polskich pallotynów. Jest to alfabetyczny układ według miejsc pochówków, w których złożono zmarłych Współbraci. Obejmuje zarówno obszar Polski, jak i całego świata. Na końcu listy umieszczono też miejsca pochówków pallotynów z niemieckiej Prowincji Świętej Trójcy, spoczywających na ziemi polskiej, pallotynek i ekspallotynów. Pierwotna wersja została umieszczona 31 października 2015 r.
f) W styczniu 2016 r. umieszczono na stronie Liber mortuorum biogram ks. Antoniego Słomkowskiego †1982, kapłana archidiecezji gnieźnieńskiej, profesora i rektora KUL (i materiały źródłowe, którymi są jego wspomnienia na temat kontaktów z pallotynami), zapoczątkowując w ten sposób grupę przyjaciół SAC. Grupa aktualnie obejmuje 8 nazwisk i będzie ona stopniowo realizowana w najbliższych latach.
g) Uzupełniono i poszerzono biografie w kategorii Niemieccy pallotyni działający przed 1945 r. na obecnych ziemiach polskich i Pallotyńscy słudzy Boży spoza Polski. Kontynuowane będą dalsze prace nad uzupełnianiem i poszerzaniem dotychczasowych biogramów, bowiem kwerenda materiałów archiwalnych dostarcza wiele nowych i nieznanych do tej pory informacji.
h) Na początku 2016 r. dołączono do strony Liber mortuorum zestawienie chronologiczne, które zostało zatytułowane: Rocznice pallotyńskich wydarzeń przypadających w 2016 roku. Autor strony zestawił wydarzenia, jakie dokonały się w latach: 1916 (100 lat temu), 1941 (75 lat temu), 1966 (50 lat temu) i 1991 (25 lat temu). W 2020 r. w miejsce w.w. Rocznic pojawi się Kalendarium pallotyńskie, które autor systematycznie publikuje na swoim profilu FB - https://www.facebook.com/profile.php?id=100012227057005.
i) Spośród innych planów na rok 2020 jawią się następujące: zakończenie Kalendarium dziejów Regii Miłosierdzia Bożego (1946-2019) i sporządzenie Historii domów pallotyńskich należących do Prowincji Chrystusa Króla.

5. Uwagi i prośba o materiały
Wszystkich zainteresowanych biogramami zmarłych pallotynów lub pallotynek proszę o ewentualne spostrzeżenia i uwagi dotyczące treści biogramu lub innych kwestii. Ponadto zachęcam Wszystkich do przekazywania fotografii, informacji lub materiałów (jeśli trzeba, oczywiście do zwrotu) na adres e-mailowy: stansac@wp.pl lub listownie na adres: Pallotyński Instytut Historyczny, ul. Skaryszewska 12, 03-802 Warszawa.

Stroną techniczną Liber mortuorum już od 11 lat (od 2009 r.) zajmuje się Pan Donat Jaroszewski. Za lata współpracy, cierpliwość i wszelaką pomoc w tym zakresie jestem Mu bardzo wdzięczny.

Warszawa 4 III 2020
Stanisław Tylus SAC

Ksiądz dr Stanisław Tylus przy relikwiach św. Wincentego Pallottiego w kościele SS. Salvatore in Onda przy via dei Pettinari w Rzymie

Autor strony przy relikwiach św. Wincentego Pallottiego w kościele SS. Salvatore in Onda przy via dei Pettinari w Rzymie (8 XII 2014)

W Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu (7 II 2015)
30. rocznica święceń kapłańskich. Ołtarzew 10 V 2016 Księdza Stanisława Tylusa

30. rocznica święceń kapłańskich. Ołtarzew 10 V 2016. Od lewej księża: Waldemar Seremak, Jerzy Suchecki, Marian Kowalczyk, Tadeusz Pawłowski, Zbigniew Rembisz, Józef Targosz, Andrzej Majchrzak, Stanisław Tylus, Krzysztof Wojda, Kazimierz Szczepanik, Józef Nowak, Edward Grudziński, Wojciech Pietrzak, Edward Szram i br. Franciszek Dziczkiewicz

TYLUS STANISŁAW, LEKSYKON POLSKICH PALLOTYNÓW (1915-2012), APOSTOLICUM Ząbki – PALLOTTINUM Poznań 2013, ss. 694Leksykon polskich pallotynów 1915-2012

Publikacja Leksykon polskich pallotynów zawiera 356 biogramów polskich pallotynów zmarłych w latach 1915-2012. W książce został zastosowany układ alfabetyczny. Do biogramów zostały dołączone fotografie portretowe. Pod każdym biogramem została zamieszczona literatura, zawierająca bibliografię przedmiotową. Publikację zamyka indeks osobowy.

Podstawę źródłową niniejszej pracy stanowią akta osobowe zgromadzone w: Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie, Archiwum Sekretariatu Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie, Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu, Archiwum Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie i Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W pracy zostały uwzględnione „Wiadomości Polskiej Prowincji SAK” (do 1993), „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla” (1993-2012), „Annuntianda. Biuletyn Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAK” (1994-2012). Pomocne okazały się katalogi stowarzyszenia i prowincji polskich, czasopisma wydawane przez pallotynów i kroniki poszczególnych domów. Nie bez znaczenia były również relacje ustne żyjących członków stowarzyszenia i przedstawicieli rodzin zmarłych.

Zmarli współbracia tworzyli pallotyńską historię i byli nieomal wszechobecni w wielu dziedzinach polskiej kultury XX-XXI w., np. w nauce, literaturze i wszelkiego rodzaju piśmiennictwie oraz w działalności edukacyjnej, wychowawczej i wydawniczej, a także w pracach na rzecz emigracji, misji i apostolstwa świeckich. Pośród nich są postacie bardzo znane, które wywarły duży wpływ na dzieje Kościoła polskiego, m.in.: ks. Alojzy Majewski, ks. Wojciech Turowski czy Sł. B. ks. Stanisław Szulmiński, albo przeszły do historii Polski dzięki wielkiej miłości do Ojczyzny, jak Bł. ks. Józef Stanek czy ks. Franciszek Cegiełka i wielu innych.

Jednak w Leksykonie znajdują się nie tylko ci najwięksi, ale wszyscy, którzy żyli i działali w polskich strukturach stowarzyszenia w kraju i poza nim. O każdym z nich, nawet najskromniejszym bracie, kleryku czy nowicjuszu, możemy dowiedzieć się wszystkiego, co można było wydobyć ze źródeł i opracowań.

Książka jest już niedostępna w sprzedaży.